இல்லம் / குறிச்சொற்கள் winex + glassx + balloonx 1