ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Maserati + 150GT Spider Fantuzi 1