இல்லம் / குறிச்சொற்கள் France + formation blogging 7